Zasady funkcjonowania

 Organem prowadzącym Liceum jest Urząd Miasta Stołecznego Warszawy

www.zoliborz.org.pl/

Nadzór pedagogiczny nad działalnością Liceum sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty

www.kuratorium.waw.pl

Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji Liceum opracowany przez dyrektora szkoły i zatwierdzony przez organ prowadzący, z uwzględnieniem szkolnego programu nauczania.


Opublikował: Waldemar Juszczak
Publikacja dnia: 08.11.2017
Podpisał: Waldemar Juszczak
Dokument z dnia: 08.11.2017
Dokument oglądany razy: 558
17.10.2019 // gimnazjum54.waw.pl/BIP