RSS
A A A
SmodBIP

Struktura własnościowa i majątek

 Właściciel obiektu: Miasto Stołeczne Warszawa

1. Funkcja obiektu: budynek szkolny (rok budowy 1929)
• Kubatura - 27.000,00 m3
• pow. zabudowy - 1.489,00 m2
• pow. użytkowa - 4.150,61 m2
• Ilość kondygnacji nad ziemią: 4
• Ilość kondygnacji pod ziemią: 1

2. Funkcja obiektu: hala sportowa z blokiem żywienia (rok budowy 2009)
• Kubatura - 13.204,40 m3
• pow. zabudowy - 1.748,60 m2
• pow. użytkowa - 1.853,50 m2
• Ilość kondygnacji nad ziemią: 2
• Ilość kondygnacji pod ziemią: 1

Budynek szkoły i działka nr 6 z obrębu 70209 o powierzchni 11979,0 m2 objęte są ochroną konserwatorską i wpisane do rejestru zabytków pod nr 1598.

Informacja o stanie majątku na dzień 31.12.2016 r.
011-01 Budynek szkolny                                                  -   1 433 945,16 zł
011-01 Hala sportowa                                                      - 11 063 677,94 zł
011-02 Budowle                                                               -   1 306 833,67 zł
011-03, 011-04, 011-05, 011-06 Maszyny i urządzenia   -      183 383,27 zł
011-08 Pozostałe środki trwałe                                        -     248 247,14 zł
                                            Środki trwałe RAZEM:       - 14 236 536,61 zł

013 Wyposażenie                                                             -     822 301,94 złOpublikował: Waldemar Juszczak
Publikacja dnia: 21.11.2017
Podpisał: Waldemar Juszczak
Dokument z dnia: 21.11.2017
Dokument oglądany razy: 483