Konkurs Ortograficzny „Ortografia na medal”

Dnia 3 lutego 2018 r. odbył się w Gimnazjum nr 54 w Warszawie etap dzielnicowy Konkursu Ortograficznego „Ortografia na medal” dla uczniów gimnazjów.

Do etapu wojewódzkiego przeszły następujące osoby:

z dzielnicy Śródmieście :

  • Emilia Gembka – Piątkowska – Szkoła Podstawowa nr 32
  • Julia Tomasiak – IX Liceum Ogólnokształcące
  • Nadia Małecka – IX Liceum Ogólnokształcące

z dzielnicy Żoliborz:

  • Szymon Wesołowski – XVI Liceum Ogólnokształcące
  • Mikołaj Pochopień – XVI Liceum Ogólnokształcące
  • Adrianna Chmielewska – LXIV Liceum Ogólnokształcące
  • Karolina Baldy – XVI Liceum Ogólnokształcące

Zwycięzcom gratulujemy!

Uroczyste podsumowanie etapu dzielnicowego i oficjalne ogłoszenie wyników i Mistrzów odbędzie się 28 lutego   (środa!) o godz.13.00 w Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń,ul. Stara 4.

Etap wojewódzki Konkursu Ortograficznego odbędzie się 10 marca 2018 r. (sobota) o godz. 10.00 w Zespole Szkół Samochodowych im. Czesława Orłowskiego przy ul. Jana Pawła II nr 69 w Warszawie.

Na eliminacje uczniowie przynoszą pisemną zgodę rodziców – wzór w załączniku.


Testy trzyletnie

Testy trzyletnie w klasach trzecich odbędą się wg następującego harmonogramu:

21 II (środa) – język polski (1 i 2 lekcja)
23 lutego (piątek) – język angielski (1 lekcja)
27 lutego (wtorek) – matematyka (3 i 4 lekcja)
2 marca (piątek) – historia, WOS (4 lekcja)
5 marca (poniedziałek) – fizyka (5 lekcja)
8 marca (czwartek) – geografia (3 lekcja)
16 marca (piątek) – biologia (2 lekcja)
19 marca (poniedziałek) – chemia (4 lekcja)


Konkursy przedmiotowe

Od 17 października do 10 listopada 2017 r. odbywają się szkolne etapy konkursów MKO (Harmonogram TU)
Wszystkie rozpoczynają się o 9.00- ZBIÓRKA PRZED POKOJEM NAUCZYCIELSKIM ZAWSZE O 8.50.
Aby przystąpić do konkursu, zgłaszasz się do swojego nauczyciela danego przedmiotu.
Przed przystąpieniem do konkursu konieczne jest złożenie u wychowawcy  ZGODY RODZICA (TU). MOŻE BYĆ JEDNA NA KILKA KONKURSÓW.
Obowiązujący regulamin znajdziesz TU i na tablicy ogłoszeń w szkole.
Na stronie internetowej Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w zakładce Konkursy  Przedmiotowe znajdują się programy merytoryczne konkursów przedmiotowych dla uczniów gimnazjów, organizowanych  w roku szkolnym 2017/2018.

Odznaka honorowa „Zasłużony dla Kultury Polskiej”

Kochani !

3 października 2017 roku cała nasza społeczność szkolna LXIV LO oraz Gimnazjum nr 54 reprezentowana przeze mnie, została odznaczona przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” .

Jestem niezmiernie dumna i wdzięczna, że docenia się nie tylko nasze działania na polu naukowym, ale także dbałość i wysiłek włożone w wychowanie młodego człowieka m.in. poprzez wydarzenia kulturalne odbywające się od wielu lat w naszej Szkole tj. Sceniczny Otwarty Festiwal Artystyczny SOFA, Przegląd teatralny, Koncert Noworoczny,  Dyskusyjny Klub Filmowy i inne.

Beata Zdanowicz

order1   order2   order3


Zaproszenie

1.10.2017 odbędzie się Piknik Rodzinny – Charytatywny na Rzecz Transplantacji, organizowany przez Klinikę Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej. Piknik ma na celu propagowanie idei transplantacji narządów, a ponadto daje uczestnikom możliwość wykonania darmowego i szybkiego testu przesiewowego w kierunku obecności we krwi wirusa C, powodującego zapalenie wątroby (przeciwko któremu nie ma niestety szczepionki, ale są nowoczesne leki). W ramach Pikniku będzie można posłuchać rocka w wykonaniu muzyczno-chirurgicznego zespołu „HLA 4 Transplant” (skrót HLA pochodzi z angielskiego „antygeny zgodności tkankowej” – to nasz kod immunologiczny, bez znajomości którego nie byłoby skutecznych transplantacji). Szczegóły na plakacie i w załączniku.


Ubezpieczenie, szatnia

UBEZPIECZENIE

W związku z coroczną akcją ubezpieczenia dzieci i młodzieży od następstw nieszczęśliwych wypadków, uczniowie, którzy chcą skorzystać z ubezpieczenia grupowego proszeni są o wpłatę składki ubezpieczeniowej w wysokości 44,- (czterdzieści cztery złote)  w  terminie  do dnia 30.09.2017 r.

Wpłaty zebrane przez skarbników klasowych wraz z listą wpłacających przyjmowane są w pokoju 104 – wysoki parter.

Informacje o wybranej firmie ubezpieczeniowej i zakresie ubezpieczenia zamieszczone są w załącznikach  zał1.    zał2.   zał3. zał4.

SZATNIA

Przypominamy, że w szkole obowiązuje obuwie zmienne.
Nowi uczniowie odbierają kluczyki do szafek ubraniowych w pok. 104 po wpłaceniu 15,- zł. kaucji.

Kaucja zwracana jest po zakończeniu nauki w LXIV LO z Oddziałami Gimnazjalnymi i po oddaniu kluczyka.

Waldemar Juszczak
kierownik gospodarczy


Zebranie rodziców

Zapraszamy Państwa na pierwsze w tym roku szkolnym zebranie rodziców w poniedziałek 11 września o godz. 18.00.


Inauguracja roku szkolnego 2017/2018

Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018 odbędzie się 4 września 2017 (poniedziałek):

  • 8.10 – zbiórka na dziedzińcu szkoły dla idących na mszę św.
  • 8.30 – msza św. w kościele św. Jozafata przy ul. Powązkowskiej
  • 9.45 – uroczyste rozpoczęcie roku szk. w auli szkoły

Po części oficjalnej spotkanie w salach z wychowawcami.


Zakończenie roku szkolnego

Uroczyste zakończenie roku szkolnego dla klas III czwartek 22 czerwca godz. 17.00.

Spotkanie wychowawców klas III z absolwentami, wydanie dokumentów ukończenia szkoły – piątek, 23 czerwca godz. 9.00.
Zakończenie roku szkolnego dla klas I i II piątek 23 czerwca godz. 9.00 w auli.