Egzaminy półroczne


Zgodnie z harmonogramem roku szkolnego odbędza się testy półroczne klas I i II:

  • 17 stycznia (wtorek)- część I: historia, dla klas II również wos; część II: język polski.
  • 19 stycznia (czwartek)- język angielski podstawowy i rozszerzony w jednym bloku
  • 23 stycznia (poniedziałek)-część I: przyroda(biologia, chemia, fizyka i geografia (również dla klas III); część II: matematyka.

Uczniowie uprawnieni do wydłużenia czasu każdego dnia rozpoczynają testy o 8.00, a pozostali o 8.20.

Po zakończeniu testów danego dnia lekcje odbywają się wg planu.

Print Friendly, PDF & Email