III Międzynarodowy Polsko – Ukraiński Konkurs Literacko – Plastyczny „Poznaj Mój Kraj”


III  Międzynarodowy Polsko – Ukraiński

Konkurs Literacko – Plastyczny „Poznaj Mój Kraj”

pod honorowym patronatem

Dyrektora LXIV Liceum  Ogólnokształcącego im. St. I. Witkiewicza „Witkacego” w Warszawie,  Dyrektora Dolińskiego Akademickiego Humanistycznego Liceum nr 6,  Domu Spotkań z Historią, Fundacji Perié

Adresatami konkursu są dzieci i młodzież w wieku 7-16 lat szkół polskich i ukraińskich uczący się języka polskiego.

  1. Harmonogram konkursu:
  • Rozpoczęcie konkursu: 1 marca 2019 r.
  • Ostateczny termin przekazania prac organizatorom: 30 kwietnia 2019 r.
  • Ogłoszenie wyników konkursu -> maj/czerwiec  2019 r.

Lista osób nagrodzonych zostanie opublikowana na stronie internetowej organizatora.

Regulamin konkursu

Print Friendly, PDF & Email