Informacje ogólne

W Gimnazjum nr 54 im. Adama Kazimierza ks. Czartoryskiego wdrażany jest system doradztwa zawodowego na podstawieWarszawskiego Systemu Doradztwa Zawodowego.

Głównym celem systemu jest przygotowanie młodzieży do procesu podejmowania trafnych decyzji dotyczących dalszej ścieżki edukacyjnej oraz zawodowej.

Pozyskanie umiejętności dokonywania wyborów zawodowych następuje poprzez proces samopoznania i samooceny osobowości, zainteresowań i zdolności oraz konfrontacji ich z wymaganiami zawodowymi i sytuacją na rynku pracy. Sprzyjającym sposobem pozyskiwania tych informacji są lekcje przedmiotowe, które stanowią najbogatsze i najłatwiej dostępne dla uczniów źródło wiedzy o własnych predyspozycjach i zawodach. Dodatkowym narzędziem, z którego korzystamy przy diagnozie predyspozycji zawodowych są narzędzia psychometryczne: Wstępna Orientacja Zawodowa, test O-Z, Młodzieżowy Kwestionariusz Zainteresowań Zawodowych.

Print Friendly, PDF & Email