„Lato w mieście”


Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów (stale zamieszkujących lub zameldowanych w Warszawie) spędzających wakacje w Stolicy do udziału w akcji „Lato w Mieście 2017” na Żoliborzu. Proponujemy bogatą ofertę różnorodnych zajęć edukacyjnych, sportowych i kulturalnych, odbywających się w szkołach, obiektach sportowych, ośrodkach kultury, bibliotekach i innych placówkach na terenie Dzielnicy. Warunkiem korzystania z programu jest złożenie Karty Uczestnika w szkole (karta dostępna na miejscu) wraz z potwierdzeniem uiszczenia opłaty dziennej za wyżywienie (7zł)*. Z opłat za obiady zwolnione są dzieci korzystające z bezpłatnych lub częściowo płatnych posiłków w ciągu roku szkolnego na mocy decyzji dyrektora szkoły lub OPS, na podstawie zaświadczenia z macierzystej szkoły. Dzieci, które nie mogą korzystać z wyżywienia zbiorowego ze względu na wskazania lekarskie (wymagane zaświadczenie lekarskie), nie wnoszą opłat za posiłki (wtedy Rodzice zobowiązani są do zapewnienia dzieciom posiłków). W ramach tej kwoty proponujemy dwa posiłki, w tym jeden ciepły oraz napoje. Wszystkie oferowane podczas akcji zajęcia, warsztaty i imprezy są nieodpłatne. Rodzice/opiekunowie zobligowani są do zapewnienia dzieciom odpowiedniego stroju i obuwia (wyjścia w plener). Dzieci muszą posiadać aktualną (podstemplowaną) legitymację szkolną.

 
ZGŁOSZENIA PRZYJMUJEMY DO 30.06.2017r.

 
Opłaty za obiady proszę wpłacać na konto
 
Rada Rodziców przy Gimnazjum 54
01-737 Warszawa, ul. Elbląska 51
Bank MILLENNIUM
Nr konta 39 1160 2202 0000 0001 7092 0601
 
Z dopiskiem : OPŁATA ZA LATO W MIEŚCIE, IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA, TERMIN POBYTU

 
Załącznik:
Wzór Karty Kwalifikacyjnej Uczestnika Programu TU
Print Friendly, PDF & Email