Rada Rodziców

RADA RODZICÓW PRZY GIMNAZJUM NR 54:
01-737 Warszawa, ul. Elbląska 51
NIP 525-22-05-365
Bank Millennium S.A.
39 1160 2202 0000 0001 7092 0601

Jeśli mają Państwo jakieś pytania lub wątpliwości prosimy o kontakt – RR@gimnazjum54.waw.pl

Regulamin Rady Rodziców Gimnazjum Nr54

List przewodniczącej Rady Rodziców do Rodziców uczniów Gimnazjum54 Wrzesień 2016 r.

Print Friendly, PDF & Email