Sekretariat

Sekretariat działa codziennie od 7.30 do 15.30 (kontakt telefoniczny 8.00- 15.00).

Numer telefonu: 22 633 24 04 wew.11

Numer telefonu/faxu; 22 633 24 14 wew.11

Sekretariat umawia na spotkania z głównym dyrektorem,  przyjmuje podania dotyczące np. zwolnień z wychowania fizycznego, deklaracji religii/etyki, indywidualnego programu nauki, przyjmuje zgłoszenia zmian danych osobowych uczniów i rodziców (zmiana miejsca zamieszkania, telefonu, etc.) czy przyjęcia ucznia do klasy innej niż pierwsza; wyrabia legitymacje szkolne (zagubione/zniszczone wg opisanych poniżej przepisów).

Sekretariat nie przyjmuje opinii o dysleksji, opłat za obiady ani innych szkolnych opłat.

Procedura wydawania duplikatów legitymacji szkolnej i duplikatów świadectwa szkolnego oraz pobierania opłat za te czynności w Zespole Szkół nr 54 Warszawa, ul. Elbląska 51

załaczni nr 1

załaczni nr 2

USTAWA O OPŁACIE SKARBOWEJ

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych

Print Friendly, PDF & Email