Ubezpieczenie, szatnia


UBEZPIECZENIE

W związku z coroczną akcją ubezpieczenia dzieci i młodzieży od następstw nieszczęśliwych wypadków, uczniowie, którzy chcą skorzystać z ubezpieczenia grupowego proszeni są o wpłatę składki ubezpieczeniowej w wysokości 44,- (czterdzieści cztery złote)  w  terminie  do dnia 30.09.2017 r.

Wpłaty zebrane przez skarbników klasowych wraz z listą wpłacających przyjmowane są w pokoju 104 – wysoki parter.

Informacje o wybranej firmie ubezpieczeniowej i zakresie ubezpieczenia zamieszczone są w załącznikach  zał1.    zał2.   zał3. zał4.

SZATNIA

Przypominamy, że w szkole obowiązuje obuwie zmienne.
Nowi uczniowie odbierają kluczyki do szafek ubraniowych w pok. 104 po wpłaceniu 15,- zł. kaucji.

Kaucja zwracana jest po zakończeniu nauki w LXIV LO z Oddziałami Gimnazjalnymi i po oddaniu kluczyka.

Waldemar Juszczak
kierownik gospodarczy

Print Friendly, PDF & Email